En lyckad fixardag!

Tack till alla som ställde upp på fixardagen i maj!
Det betyder mycket för trevnaden på Hamnen att vi hjälps åt att städa upp efter vintern, måla och fixa med saker som behöver repareras.