Bolagsstämma Ålabodarnas Hamnaktiebolag

Aktieägarna i Ålabodarnas Hamnaktiebolag kallas till ordinarie bolagsstämma söndagen den 2 juni 2024 klockan 16.00 på Hamnpaviljongen, Ålabodarna. Efter stämman bjuds det på sedvanlig förtäring.

Anmälan görs senast den 26 maj på info@alabodarna.se