GDPR policy

Information angående GDPR – Dataskydd

Din privata integritet är viktig för oss och vi värnar om våra kunders personuppgifter. Den 25:e maj 2018 trädde en ny dataskyddslag, GDPR, i kraft. Med anledning av den vill vi upplysa dig om vilka uppgifter vi behandlar om dig, vad vi gör med dem samt dina rättigheter. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Vilka uppgifter sparas?

Information vi tar in och hanterar är enbart för våra kunder och leverantörer:

  • För- och efternamn (Eventuellt företagsnamn)

  • E-postadress

  • Adress

  • Telefonnummer

Hur hanteras uppgifterna?

Dina uppgifter sparas i vår kunddatabas och hanteras enbart av medarbetare på Ålabodarnas hamnaktiebolag. De sprids inte vidare till tredje part och Hamnen upprätthåller elektroniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i förenlighet med tillämpliga regler.

Uppgifterna lagras i vårt system och används för att hålla kontakten med dig som kund, och leverantör, och för att göra utskick till dig. Vi sparar dina kontaktuppgifter för att kunna nå ut med relevant information till dig och uppgifterna sparas i upp till fem år eller tills du väljer att bli borttagen.

Vad gör vi med dina uppgifter?

Vi kan komma att göra följande behandlingar:

  • Hamnen kan komma att kontakta dig med anledning att stämma av ditt behov av våra tjänster.

  • Skicka nyhetsbrev/info från Hamnen via mejl

Dina rättigheter

Du kan när som helst begära att bli borttagen från vårt kundregister och på så sätt inte längre bli direktkontaktad, såvida vi inte behöver spara dina uppgifter för att uppfylla avtal med er eller tillsvidare-lagring krävs enligt svensk lag. Detta gör du genom att skicka ”Avregistrera mig” till Ålabodarnas hamnaktiebolag för att bli borttagen.

Så länge du köper tjänster av Hamnen sparas dina uppgifter.

Tack på förhand