Kontakta Hamnaktiebolaget som äger och driver hamnen

Denna mail går till hamnstyrelsen. Här mailar du om du har ärende som rör skötseln, företagsfrågor etc.

    Uppgifter i detta formulär används endast i kommunikation med dej.