Förstärkning med sten på västra piren

Nu lägger vi ut sten på västra piren för att förstärka skyddet mot kommande stormar. Efterhand sjunker stenen och med jämna mellanrum måste vi fylla på igen. Totalt kommer vi denna gången lägga ut ca 350ton sten som förstärkning.