Bolagsstämma Ålabodarnas Hamnaktiebolag

Aktieägarna i Ålabodarnas Hamnaktiebolag kallas till bolagstämma söndagen den 28 maj klockan 16.00 i paviljongen på hamnen.

Anmälan om deltagande görs på: info@alabodarna.se