Hamnens museum

Ålabodarna och dess hamn har både en lång och fascinerande historia. Här levde och bodde ett strävsamt folk som fick sin utkomst av havet. Antingen som fiskare eller som sjömän och skeppare.

På vårt lilla museum, som vi byggt för egna medel, försöker vi samla och berätta så mycket vi kan av historien innan den går förlorad. Här kan man kunna läsa om Hamnens tillkomst, Skutor, Skeppare, Fiskare och Sjömän, men också om det dagliga livet på hamnen och i byn. På 1940-talet bodde här nästan 280 personer i en by som i stort hade all service ett samhälle behövde. Idag är det annorlunda.

Den 2:e juni 2019 slog vi upp portarna med både musik, tal och tårta.

Vi har öppet så mycket de frivilliga krafterna mäktar med. Anslag finns på dörren och det går också utmärkt att boka en visning. Förfrågan om visning utanför öppettider görs via telefonnummer som finns anslaget på dörren.

Väkomna