Hamnens museum

Ålabodarna och dess hamn har både en lång och fascinerande historia. Här levde och bodde ett strävsamt folk som fick sin utkomst av havet. Antingen som fiskare eller som sjömän och skeppare.

På vårt lilla museum, som vi byggt för egna medel, försöker vi samla och berätta så mycket vi kan av historien innan den går förlorad. Här skall man kunna läsa om Hamnens tillkomst, Skutor, Skeppare, Fiskare och Sjömän, men också om det dagliga livet på hamnen och i byn. På 1940-talet bodde här nästan 280 personer i en by som i stort hade all service ett samhälle behövde. Idag är det annorlunda.

Vår förhoppning är att vi skall vara klara med inredningen innan sommaren 2019 så att vi kan öppna dörrarna för intresserade besökare.