Hamnens museum

Ålabodarna och dess hamn har en fascinerande historia. En historia som både är lång och färgrik och sträcker sig, nästan, in i nutid. Här levde och bodde ett strävsamt folk som fick sin utkomst av havet. Antingen som fiskare eller som sjömän och skeppare.

På vårt lilla museum som öppnar sommaren 2018 har vi med egna medel försökt samla och berätta historien innan den går förlorad. Besök gärna vårt lilla mini-museum, vi är stolta över det!