Ålabodarnas hamnaktiebolag

Ålabodarnas hamn är ett aktiebolag som äger och driver hamnen och området runt densamma.

På 1880-talet påbörjades en stor projektering om att förvandla de tidiga ringformade sten-armar som skyddade fiskebåtar och skutor till en riktig hamn. På slutet av 1880-talet så påbörjades det stora arbetet med att förstärka stenpirarna med betong och sten till att, i stort, få det utseende hamnen har idag. Kostnaden på den tiden närmast enorm, 40.000 kronor!

Den 27/7 1893 kunde så slutligt Oscar II formellt inviga hamnen vid ett besök med sin ångslup Drott som låg ankrad på redden utanför hamnen.

Fisket och fraktskutorna har varit den huvudsakliga inkomstkällan i byn fram till sent 1970-tal. Som mest fanns 21 Skutor med hemmahamn i Ålabodarna registrerade. Frakt av tegel, betor, kol, säd mm genomfördes från hamnen. Som namnet antyder så har ålafisket varit en väldigt viktig utkomst, detta tillsammans med sill-fisket ända fram till på slutet av 1970-talet. Idag finns det endast två aktiva fiskelag verksamma.