Ålabodarnas hamnaktiebolag

På 1880-talet påbörjades en stor projektering om att förvandla de ringformade stenarmar som skyddade fiskebåtar och skutor till en riktig hamn. På slutet av 1880-talet så påbörjades det stora arbetet med att förstärka stenpirarna med betong och sten till att i stort få det utseende hamnen har idag. Kostnaden var enorm, 40.000 kronor!

Den 27/7 1893 kunde så Oscar II formellt inviga hamnen vid ett besök med sin ångslup Drott som låg ankrad på redden utanför hamnen.

Fisket och fraktskutorna har alltid varit det som livnärt byn fram till på sent 1970-tal. Som mest fanns 21 Skutor med hemmahamn i Ålabodarna registrerade. Frakt av tegel, betor, kol, säd mm genomfördes från hamnen. Som namnet antyder så har ålafisket varit en väldigt viktigt utkomst. Detta fram tills på slutet av 1970-talet. Idag finns det endast två aktiva fiskelag verksamma.