Kallelse till Bolagsstämma

Kallelse till ordinarie Bolagsstämma: Aktieägarna i Ålabodarnas Hamn AB

Härmed kallas aktieägarna i Ålabodarnas Hamnaktiebolag till ordinarie bolagsstämma i Hamnpaviljongen, Ålabodarna, söndagen den 7:e juni kl 16:00.

Anmälan görs till ordf. på 0418-70025 eller till kassör på 0418-73337 eller på info@alabodarna.se. Anmälan skall ske senast 29/5 2020!

Pga. gällande restriktioner för Covid-19 finns det möjlighet till digitalt deltagande via “Teams”. Av samma anledning blir det i år inget samkväm efter stämman.

Styrelsen