Ålabodarnas Hamn AB

Hamnfogde

Magnus Jönsson  Tel 0706-270102     epost: hamnfogde@alabodarna.se

Adress: Ålabodarnas Hamn AB  Ålabodstranden 33 26163 Glumslöv    
 
Avgifter

Gästbåt under 10m 160:-/dygn    Gästbåt 10-12 m 180:-/dygn   Gästbåt över 12m 200:-/dygn

Slipavgift,per dag 100:-   Årskort 700:-

Betalautomat för gäst båt och slipavgift finns vid slipen.
Ansökan om båtplats eller liknande skickas till Hamnen eller lämnas till Hamnfogde 
eller styrelsemedlem.
Ansökningar bearbetas i datumordning

Styrelse

Ordförande :  Andreas Richter   Kassör :  Ann-Christin Persson   Sekreterare :  Åke Mineur

Ledamot :  Christer Ohlsson       Ledamot :  Rickard Bengtsson

Suppleanter :  Magnus Jönsson       Per Isaksson      Leif Carlsson

Epost: info@alabodarna.se